Sanja Popović Petrov, diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 2006.godine, kao profesionalna glumica, radi u pozorištu, na filmu i televiziji, radila je kao TV voditelj, a aktivna je i u davanju glasa u animiranim i igranim filmovima.

Od 2014.godine radi i u okviru udruženja "Šmiranti":

  • kao glavni predavač glume, sa decom, mladima i odraslima,
  • na poslovima produkcije (nabavka novca, pisanje projekata, nabavka kostima i rekvizite)
  • organizacija proba i izvođenja predstava

Koautor je 10 predstava sa decom, 2 amaterske predstave, kao i 3 autorske predstave.